เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

 1. ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62
 2. แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62
 3. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561
 4. กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
 5. การเลื่อน พนง.ราชการ
 6. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 7. คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ
 8. ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 2555
 9. บัญชีเสนอผลการพิจารณา
 10. แบบประเมิน พนง.ราชการ
 11. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)
 12. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา)
 13. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา)
 14. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา)
 15. ประกาศสพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ
 16. ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานการสอน)
 17. ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานบริหารสถานศึกษา)
 18. รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา
 19. ว8 ปี พ.ศ.2558
 20. ว1422 ลว28กพ62
 21. หนัง กคศ.ว20 ลว 30 ต.ค.61
 22. หนังสือ กคศ.ว5.2562
 23. หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ
 24. หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 2 แบบประเมินและคำชี้แจง
 25. หนังสือ สพฐ. ว627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *