การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

“ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”

เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

“ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *