การสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สพป.ลำปาง เขต 3

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560  สพป.ลำปาง เขต 3  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *