สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลฯ

ในวันที่ 18-19  กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดสอบบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *