เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562) ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 2555 บัญชีเสนอผลการพิจารณา แบบประเมิน พนง.ราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[…]