เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562) ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 2555 บัญชีเสนอผลการพิจารณา แบบประเมิน พนง.ราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[…]

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑  สพป.ลำปาง เขต ๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนาจำนวน 1,460 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนาจำนวน 1,460 หลักสูตร อ่านรายละเอียด คลิก

สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลฯ

ในวันที่ 18-19  กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดสอบบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

การสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สพป.ลำปาง เขต 3

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560  สพป.ลำปาง เขต 3  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3