ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑  สพป.ลำปาง เขต ๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนาจำนวน 1,460 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนาจำนวน 1,460 หลักสูตร อ่านรายละเอียด คลิก

IMG_7220-800x445

สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลฯ

ในวันที่ 18-19  กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดสอบบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

181297-800x445

การสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สพป.ลำปาง เขต 3

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560  สพป.ลำปาง เขต 3  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

recruitment-services

ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา